Hem » Articles » Den ideala kvinnan


Vi lever nu under ett exceptionellt tillfälle i planetens historia. Mänskligheten har aldrig förut upplevt en sådan mörk period, full av förvirring, disharmoni, och så långt ifrån andlighet som nu. Men samtidigt, har aldrig förr ett så starkt hopp väcktes i människans hjärta som nu, en så stark önskan om utveckling. Denna epok kallas för Kali Yuga (den mörka, dekadenta epoken) av indiska visa män, och just därför kan varje handling, tanke och avsikt vi har ha en avgörande roll i att öppna en ny väg för mänskligheten, en väg av ljus och andlighet.
Från detta perspektiv kan man fråga sig: vilken är kvinnas roll? Det är sant att i vissa samhällen och kulturer är kvinnornas ”dekorativa” roll fortfarande dominant. De är fördömda att finnas vid samhällets gränser och bara ”vara rara”.
Det är också sant att denna beklagliga roll har satt igång den feministiska rörelsen, en reaktion som i långa loppet skapar mera skadegörelser än goda saker. Det är ett disharmoniskt och ovist sätt att höja kvinnans status, för denna rörelse försöker skapa någon slags manlig kvinna, istället för att verkligen förstå kvinnans roll i världen och integrera henne harmoniskt i det moderna livet.
Bägge lösningarna är svaga: en kvinna som är bra enbart för att ta hand om huset och barnen, eller en kvinna som nekar alla kvinnliga egenskaper och är intresserad enbart av sitt arbete och social status. Båda representerar felaktiga sätt att förstå kvinnans andliga roll och den dyrbara skatten hon står för.
En viktig del av initieringen i denna kurs är återskapandet av den rätta inställningen gentemot polaritet och komplementärande mellan den manliga och den kvinnliga rollen, vilken grundas på ett djupt andligt perspektiv och ett korrekt närmande till Shaktis ställning i denna manifestering, på alla nivåer.
Ett harmoniskt samhälle är det där relationen män-kvinnor grundas på en sann polaritet, vilken är jämställd, en relation av kärlek, omtänksamhet, kreativt samarbete, en djup respekt och förståelse.
Kvinnor som uttrycker sina underbara egenskaper i rollen som dotter, syster, fru, moder, hjältinna, älskarinna, och i hennes roll som invigare och andlig guide, närmar sig den ideala kvinnans typologi.
Den sista rollen, vilken är verkligt sublim och ytterst viktig, innebär en solklar förståelse av de universella principerna, och en viss medvetenhetsnivå för att kunna ta på sig ansvaret av en mäktig Shakti. På så sätt kommer Shaktis praktiga egenskaper stråla ut: överflödande vitalitet, frenetisk erotism, kreativitet, sensualitet, spontaneitet, hängivenhet, självförtroende, viljekraft, sinne för humor, sunt förnuft, inre och yttre skönhet och harmoni, självuppoffringsförmåga, kompromisslöshet, medkänsla, kraften att älska, kärleksfullhet, intuition, intelligens, raffinemang, tillit, förmåga att leva i nuet och njuta av livet, mjukhet, snällhet, självförtroende, renhet, ödmjukhet, elegans, tar ansvaret för sin egen andlig utveckling och andlig styrka.
Genom att väcka dessa egenskaper, kan vilken kvinna som helst bli ett levande förkroppsligande av den Kvinnliga Evige, en källa av andlighet igenom vilken makrokosmosets välgörande energier kan manifesteras, och därför hjälpa allas andliga utveckling.
Första steget en kvinna behöver ta, när hon väl har bestämt sig för att påbörja sin transformation, är att ha en klar bild av den Ideala Kvinnan, för att ha en förebild att sträva efter. Det moderna samhället marknadsför en såkallad modell av den perfekta kvinnan som strider mot allt de andliga traditionerna lär ut om kvinnor. Kvinnan som är bara skinn och ben, anorektisk, utan vitalitet och styrka, som marknadsförs av modeindustrin, är faktiskt skapelsen av homosexuella modeskapare, någon slags karikatyr av den ”perfekta kvinnan”.       
Nuförtiden, har samhället brist på manlig styrka och brist på självkontroll, vilket leder till en återvändsgränd. Manlighetens myt, och Amazon-kvinnans myt, med önskan att vara fri utan att ta hänsyn till moraliska och etiska principerna, är ingenting annat än återvändsgränder. Världen med människor utan Gud, är världen utan jungfru Maria, utan värmen och den moderliga omfamningen av kvinnor.
I den här själsliga tomheten låter Nietzsches ord profetiska: ”I din kärlek finns din heder, älska alltid mer än du bli älskad, var alltid den första att Älska!”
 Att utöka den själsliga öppenheten, förfiningen och skönheten skulle ha mycket välgörande effekter på kvinnor, och skulle sakta men säkert förändra detta torra samhälle.
Det Kvinnliga Gudomliga Idealet innebär en överflödande energi och vitalitet, och dessa egenskaper kan enbart manifesteras av en frisk, harmonisk, stark kropp. Glöm inte att kvinnorna är de som skapar nya liv.
En steril form gav aldrig liv till någonting, eller utvecklades till överlägsna livsformer. Detta är anledningen till att kvinnan utan vitalitet är en ofullständig varelse, oavsett hur vackert hennes ansikte är, för hon trotsar och stänger av kopplingen med den Gudomliga Arketypen, och därför hon får inte något gudomligt stöd. 
Styrka betyder kontrollerad energi, och den vitala kvinnan flödar över av energi!
De svaga kvinnorna är enkla att dominera, manipulera, kontrollera, för de är för mottagliga för suggestioner och energier (både negativa och positiva), de har brist på styrka (vital, känslomässig, mental, andlig), de har svag personlighet, för de har inte tillräckligt med energi för att stå för sina principer och beslut, och slutligen har de inte tillräckligt med resurser för att hantera livets svåra situationer.
Det är just därför, nuförtiden, samhället och modeindustrin avskyr den vitala, mäktiga kvinnan. Denna märkliga situation lyckas ofta övertyga kvinnorna att om hon är vital är hon ”fet”, för skelettkvinnan är förebilden för framgång och skönhet, och så börjar de plåga sig med dietkurer och skönhetsoperationer. Resultatet är bedrövligt: kvinnan blir svag på alla nivåer.
Den fysiska och den psykiska strukturen tillhör anden, och hjälper dess spegling i den här världen. Kvinnan har den moderliga gåvan: hon kan ge liv. Mannen har (borde ha) en stark ande, för i hans struktur finns modet Evangeliet nämner: ”Guds kungarike tillhör de modiga.” Mannen manifesterar sin natur i den här världen med hjälp av gärningar, kvinnan manifesterar sin natur genom självuppoffring.

Kvinnan har sitt eget sätt att existera, sitt sätt att omfamna livet med allt, med andligheten och med skapelsen, med andra människor och med sin själ.
Ett ordspråk säger: “Det finns inga fula kvinnor – de är bara kvinnor som inte vet hur de kan vara vackra.”
Varje kvinna är vacker i sitt eget sätt. Om hon undanröjer psykiska och mentala hämningar, mindervärdeskomplex och negativa självsuggestioner, då kan hon fritt uttrycka sin naturliga charm och utstråla sin kvinnliga mystik, för då har hon ett korrekt förhållande till det Eviga Kvinnliga. Detta kommer att ge henne kärlek, grace, ömhet, känslighet, lekfullhet, spontanitet och öppenhjärtighet, med andra ord en praktfull skatt som också speglas i hennes fysiska harmoniska utseende.
Här kommer ett citat från den urgamla Tantra-avhandlingen CHAKRASAMVARA TANTRA, om den kvinnliga förebilden:
“Den mest underbara av alla kvinnor är hon som är vacker, full av sunt förnuft, trogen, tålmodig, vital, sensuell och intelligent. Hon kommer från en andlig familj, är befriad ifrån de fyra genitala synderna och har följande gynnsamma tecken: ingen menstruation; ingen dålig slidlukt; inga sjukdomar; förmåga att uppleva hundratals orgasmer utan att förlora energi eller få utlösning, och när hon är förälskad och full av erotiskt begär måste hon vara utan hämningar eller skam inför sin älskade, som är själv en erfaren tantrika som uppnått konsten och bemästringen av sexuell kontinens.”
När man läser detta citat får man en bra bild av Orientens ohämnade perspektiv på kvinnan. Och detta är bara ett exempel bland flera tusen, vilket bevisar att den esoteriska orientaliska traditionen hedrar och respekterar kvinnan, som är innehavaren av sexualitetens mysterier, full av lycksalighet och njutning. 
Det finns tyvärr ingenting likadant i den västerländska traditionen, som lär ut detta transfigurerade perspektiv och betydelsen av kvinnans roll i manifestationen.
Det är viktigt att kvinnan lär sig ta sin rätta plats och utveckla och uttrycka sina egenskaper såsom: skönhet och vitalitet, intuition och intelligens, kontrollerad och ohämnad sexualitet, kärlek och andlighet, och bli en sann Shakti som förändrar allt i och omkring henne! Och kom ihåg: det som kvinnan tror starkt om sig själv, är det som hon kommer att bli!